Els espais físics de la biblioteca universitària, avui

Els espais físics de la biblioteca universitària, avui

Nieves González Fernández-Villavicencio, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, ha publicat una entrada a ThinkEPI sota el títol: “Los espacios físicos de la biblioteca universitaria en el nuevo ecosistema de aprendizaje“.

L’article comença amb el paràgraf següent: “Des dels inicis de l’era digital, la sostenibilitat dels espais físics de la biblioteca està sota qüestió (Jager, 2015). Encara que l’interès per aquests espais segueix sent marginal en el context universitari, des de mitjans dels 90 aquest interès ha anat creixent a causa sobretot del canvi que les tecnologies de la informació han produït en les funcions bibliotecàries. En aquest sentit sobresurten dos conceptes, la biblioteca com a espai d’aprenentatge i la biblioteca com a lloc, orientada la primera més a biblioteques universitàries i la segona, a les públiques però no de forma exclusiva”.

El sumari de l’article (en castellà) inclou:

 • Introducción
 • Causas del cambio de uso de los espacios bibliotecarios
  • Cambios en el modelo de aprendizaje
  • Aumento de la colección digital de la biblioteca al tiempo que se estancan o disminuyen los impresos
  • Cambios en los comportamientos de estudiantes y profesores en el uso de la colección impresa
  • Desplazamiento de parte de la colección impresa hacia zonas marginales de la biblioteca o en depósitos externos
  • La crisis y la falta de inversión en bibliotecas
 • Consecuencias para las bibliotecas:
  • Necesidad de espacios de almacenamiento para las colecciones físicas de las bibliotecas
  • Oferta variada de espacios de aprendizaje
 • Ejemplos:
  • La Biblioteca de la Universidad de Edimburgo
  • La Moffitt Undergraduate Library de la UC Berkeley
  • La Biblioteca Sterling Memorial Library de la Universidad de Yale
  • La Biblioteca de la Universidad de Auburn
  • La Biblioteca de la University of Salford
  • La Biblioteca de la Universidad de Harvard
  • La Biblioteca del campus Dearborn de la University of Michigan
 • Conclusiones
Comparteix