Curs de postgrau sobre "Comunicació i Avaluació de la Ciència"

Curs de postgrau sobre “Comunicació i Avaluació de la Ciència”

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona anuncia un curs de postgrau sobre “Comunicació i Avaluació de la Ciència“.

La informació digital i en xarxa ha creat un conjunt d’eines i solucions noves que s’apliquen a la ja “vella” activitat d’investigar. A les exigències socials i de les entitats finançadores de la recerca de publicar en obert (articles i dades) s’hi sumen les noves eines col·laboratives de citació, les xarxes socials com a mecanismes de descoberta, les mètriques alternatives… Tot això crea un panorama nou dins el qual l’investigador pot trobar-se perdut. Per a les biblioteques, aquest nou escenari és una oportunitat d’oferir serveis i de ser més útils a les comunitats a les que serveixen.

A la introducció del curs, es diu: “La generalització de l’accés en línia per part dels usuaris finals a les eines de cerca de bibliografia científica (bases de dades, motors de cerca, etc.) i a les pròpies publicacions (articles de revista, actes de congressos, llibres electrònics, etc.) ha motivat un profund canvi en els serveis d’informació que universitats i centres de recerca ofereixen als seus investigadors. Els serveis d’intermediació en la cerca i l’accés a la bibliografia científica perden importància a mesura que els usuaris disposen d’eines que els permeten realitzar aquestes tasques de manera directa. Simultàniament, apareixen noves necessitats de suport en tasques relatives a l’obtenció de recursos per a la recerca, gestió de dades primàries, publicació i disseminació de resultats, i superació de processos d’avaluació. El curs ofereix una panoràmica del sistema de comunicació científica entès com el procés a través del qual es crea, dissemina i avalua la documentació científica.”

El curs s’adreça a personal bibliotecari que treballa en serveis de suport a investigadors en biblioteques universitàries i de recerca. Així mateix, pot resultar d’interès a doctorands, investigadors en formació i professorat universitari.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

Comparteix