La Universitat Ramon Llull afegeix la seva tesi 600 a TDX

La Universitat Ramon Llull afegeix la seva tesi 600 a TDX

La Universitat Ramon Llull (URL) ja compta amb 600 tesis incorporades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

La tesi número 600 porta per títol Biotechnological production of polyunsaturated fatty acids omega-3 by heterotrophic microalgae, ha estat escrita per Sergi Abad Sánchez, dirigida per Xavier Turon Casalprim, i presentada al Departament de Bioenginyeria de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) de la URL.

Aquesta recerca descriu el desenvolupament d’un procés biotecnològic per a l’obtenció d’àcids grassos poliinsaturats omega-3 mitjançant microalgues heterotròfiques. A més, presenta una proposta de purificació per cromatografia, a escala industrial i de laboratori, per tal d’obtenir triglicèrids naturals amb cadenes de DHA.

Comparteix