Biblioteca de Catalunya, 100 anys!

Biblioteca de Catalunya, 100 anys!

El 28 de maig de 1914 la Mancomunitat de Catalunya atorgava a la Biblioteca de Catalunya (BC) -creada com a Biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans el 1907- el seu caràcter de servei públic i nacional.

Als seus estatuts es defineix que “La fundació té per objecte una Biblioteca pública lliure on se trobin tots els elements d’estudi per a la coneixença del passat i del present en tot allò que concerneix als països de la nostra llengua i tot quant d’una manera o altra constitueixi document o instrument de cultura”.

Cent anys després la BC recorda com era amb un recull fotogràfic de totes les seves èpoques. Podeu jugar al joc del Centenari a: http://www.bnc.cat/Centenari/Que-saps-de-la-BC/El-Joc-del-Centenari

Comparteix