Coordinació amb consorcis espanyols

Coordinació amb consorcis espanyols

La Comissió de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) del CSUC ha participat en una reunió de consorcis espanyols que va tenir lloc a Madrid el dia 24 d’abril.

Els consorcis es reuneixen periòdicament per mirar d’establir estratègies comunes en la seva relació amb els grans editors comercials d’informació electrònica, dels quals en són clients, i quan és possible, uneixen esforços per a dur a terme negociacions conjuntes que puguin redundar en un millor preu i/o condicions per a tots els participants.

Aquesta mesa de consorcis actua en coordinació amb iniciatives paral·leles que es duen a terme des de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE) / la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Comparteix