Nova sonda RIPE Atlas instal·lada al CATNIX

Nova sonda RIPE Atlas instal·lada al CATNIX

El Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) disposa d’una nova sonda RIPE Atlas, una eina pilot que permet mesurar milions de nodes distribuïts arreu del món. Aquesta sonda fa pings i traceroutes rastrejant paquets en xarxa i comprova l’estat de la connexió dels servidors locals.

Entre la informació que permet obtenir aquesta sonda hi ha la latència, l’accessibilitat, quin servidor DNS arrel està més proper o els RTT (Round-Trip Time) a algunes connexions fixes, és a dir, el temps que triga un paquet enviat des d’un emissor a tornar a aquest mateix emissor havent passat pel receptor de destinació.

La posada en marxa d’aquesta sonda aporta beneficis tals com la disponibilitat de dades i de punts de vista privilegiats, a través de mapes actualitzats contínuament amb la informació esmentada anteriorment. La sonda és molt manejable i fàcil d’instal·lar a través d’un port USB i un port de xarxa.

A més d’aquesta sonda RIPE Atlas instal·lada al CATNIX, el CSUC compta amb una altra sonda Atlas i una sonda Anchor instal·lades a l’Anella Científica.

 

Comparteix