La recerca del VHIR, al Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

La recerca del VHIR, al Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) és el primer centre de recerca en afegir les seves dades al Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC)

El VHIR ha aportat les dades de 5.146 publicacions, 264 investigadors, 59 grups de recerca, 703 projectes de recerca i 8 àrees d’investigació.

Per al director del VHIR, el Dr. Joan Comella, la participació al PRC “ens permetrà donar més visibilitat als resultats de recerca de la nostra comunitat científica, així com facilitar més col·laboracions a nivell internacional”.

La càrrega de les dades s’ha dut a terme per mitjà de la importació de la base de dades del VHIR usant l’estàndard CERIF (Common European  Research Information Format). La integració de les dades ha estat molt ràpida, ja que els investigadors del VHIR ja disposaven de l’identificador ORCID (requisit imprescindible per participar al PRC), fet que ha facilitat l’exportació de les dades dels seus investigadors. El VHIR va signar el conveni per participar al Portal el 15 de desembre del 2016 i en només dos mesos ha fet efectiva la seva participació.

El PRC recull i difon en un únic espai els resultats de la recerca produïda a les universitats catalanes i des d’ara també dels centres de recerca. De fet, la participació de centres de recerca, com és el cas del VHIR, ha estat un dels objectius del PRC des de la seva obertura al públic el passat mes d’octubre. Adreçat a la comunitat científica local i internacional, així com també a empreses i organitzacions finançadores, el PRC és d’accés obert i es basa en formats estàndard que faciliten la reutilització de les dades. El Portal és una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, portada a terme pel CSUC sota la direcció d’una comissió de vicerectors de recerca i política científica de les universitats catalanes i ara també per representants  de centres de recerca que hi participin.

El VHIR és un institut públic que promou i desenvolupa la investigació, la innovació i la docència biosanitària del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. Durant els més de 20 anys que porta en funcionament ha assolit el lideratge en recerca biomèdica hospitalària a Catalunya, i aspira a ser reconegut el 2020 com a un institut europeu excel·lent, competitiu i líder en recerca clínica i translacional vinculat a un hospital universitari.

VHIR_Puig-Comella.jpg

Joan Comella, director del VHIR, i Miquel Puig, director general del CSUC, a les instal·lacions del VHIR

Comparteix