Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX, el 2016

Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX, el 2016

El 2016 s’han incorporat al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) un total de 3.752 tesis doctorals, acabant l’any amb 25.145 tesis consultables, el que suposa un increment del 17,5% respecte a l’any 2015.

TDX permet la cerca i consulta de tesis doctorals de 18 universitats participants i també proporciona accés a 89.000 tesis d’universitats d’arreu de l’Estat que usen el protocol d’interoperabilitat OAI-PMH.

Com a actuació destacable del repositori hi ha l’actualització de la versió del programari base del repositori, DSpace, que ha passat de la versió 1.6.2 a la 5.3, amb les conseqüents millores com ara, la cerca per facetes i la previsualització dels PDF de les tesis dipositades.

El Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) contenia a la fi de 2016 un total de 95.536 documents de recerca (un 11% més que l’any anterior), organitzats en 770 col·leccions de 25 institucions participants.

MDX, el repositori cooperatiu de Materials Docents en Xarxa, ha tingut durant el 2016 un increment del 52% del seu contingut respecte a l’any 2015, amb un total de 6.597 documents agrupats en 49 col·leccions creades per 10 universitats.

Comparteix