"Col·lecció de Pragmàtiques" i "Col·lecció Reserva Carandell de Barcelona" de la UAB, catalogades al CCUC

“Col·lecció de Pragmàtiques” i “Col·lecció Reserva Carandell de Barcelona” de la UAB, catalogades al CCUC

S’han catalogat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) dues col·leccions especials de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):

Col·lecció Pragmàtiques i altres documents (S. XVI-XIX): Està formada aproximadament per uns 1.130 documents, dels quals aproximadament 110 són pragmàtiques, 325 són “Cédulas Reales” i la resta són altres tipus de documents de caire normatiu i divers. Bàsicament, hi ha tres tipologies de documents: 1. Pragmàtiques (o premàtiques), que són decrets del sobirà sobre matèria de dret públic, amb força obligatòria semblant a la llei, però que tenen origen en l’exclusiva voluntat del monarca sense compartir el seu poder amb les Corts; 2. Documents de normativa legal, i 3. Documents diversos.

Col·lecció Reserva Carandell (1554-1801): Forma part de la Biblioteca Econòmica Carandell i està formada per 292 documents (diferents de les pragmàtiques) de matèries de dret, economia, política, sociologia i educació.

Podeu consultar totes les col·leccions especials catalogades directament al portal de les col·leccions especials.

Comparteix