1.000 tesis de la Universitat de Girona, a TDX

1.000 tesis de la Universitat de Girona, a TDX

La Universitat de Girona (UdG) ha afegit la seva tesi número 1.000 al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Es tracta de la tesi Connexions entre educació matemàtica i educació per a la sostenibilitat: definició d’un perfil de mestre de matemàtiques, que ha estat escrita per Teresa Calabuig i Serra, dirigida per Àngel Alsina i Anna M. Geli, i presentada al Departament de Didàctiques Específiques de la UdG.

La tesi es proposa connectar l’educació matemàtica amb l’educació per al desenvolupament sostenible, que dóna eines adequades perquè la matemàtica sigui verdaderament una disciplina per a la vida. El marc teòric per dur a terme aquest objectiu ha estat el paraigua del paradigma de la complexitat, la perspectiva sociocultural de l’aprenentatge i l’aprenentatge realista. El resultat és la redacció en 20 punts d’un perfil de mestre en educació matemàtica que indiquen en què ha d’estar capacitat un mestre per treballar l’educació matemàtica en connexió amb els criteris de l’educació per a la sostenibilitat.

Podeu trobar més informació la notícia de la UdG.

Comparteix