El MACBA disposa d'un núvol privat al CSUC

El MACBA disposa d’un núvol privat al CSUC

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ha allotjat els seus entorns de test, preproductius i productius de la seva plataforma de sistemes de planificació de recursos empresarials o ERP (Enterprise Resource Planning) en un entorn de núvol privat al CSUC, a través de l’Anella Científica.

Els núvols híbrids (hybrid clouds) del CSUC permeten combinar recursos d’un núvol privat amb un núvol de tipus compartit de manera puntual (pagament per ús) o persistent, millorant així la capacitat de resposta de les aplicacions i pagant només pels recursos d’infraestructura TIC addicional quan es necessiten. Les institucions acadèmiques i de recerca poden gaudir d’un autoservei d’infraestructura al núvol per tal de cobrir les necessitats de les seves aplicacions en un entorn flexible, eficient i segur.

Al CSUC oferim centres de dades virtuals en mode gestionat que proporcionen:

  • Entorns dedicats, on es poden instal·lar les versions del programari de base adequats als requisits específics de cada aplicació.
  • Sistema flexible i escalable, ja que ràpidament es pot augmentar la memòria, la capacitat de càlcul o l’espai de disc en funció de les necessitats.
  • Sistemes operatius homologats per a cada necessitat (GNU/Linux, Microsoft Windows Server,…).
  • S’inclou l’assistència tècnica, operació i manteniment de la infraestructura i, a més, suport d’incidències i actualització i manteniment del programari base (Sistema Operatiu).
  • Capacitat de suport 24×7, monitoratge proactiu i realització de còpies de seguretat.
  • Allotjament amb connectivitat a l’Anella Científica i la internet comercial.

Aquesta infraestructura s’ofereix en dues modalitats, servidors gestionats o pagament per ús. La modalitat de serveis gestionats inclou l’assistència tècnica, operació i manteniment de la infraestructura i, a més, suport d’incidències i actualització i manteniment del programari base. El pagament per ús proporciona una plataforma d’autoservei per a la gestió dels servidors, xarxes i l’emmagatzematge assignat. En el seu cas, el MACBA ha optat per la modalitat de servidors gestionats.

Comparteix