La UAB celebra les eleccions al seu Claustre usant la plataforma de vot electrònic del CSUC

La UAB celebra les eleccions al seu Claustre usant la plataforma de vot electrònic del CSUC

Els dies 3 i 4 de novembre, han tingut lloc les eleccions per escollir els representants al Claustre de la UAB de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis). Les eleccions s’han desenvolupat mitjançant el sistema de votació electrònica que gestiona el CSUC.

El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Les seves funcions principals són conèixer i debatre les línies generals de la política de la UAB, controlar la gestió dels càrrecs, impulsar l’activitat normativa d’altres òrgans, sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de l’activitat universitària i formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals.

Per dur a terme aquestes eleccions, la UAB ha usat la plataforma comuna de vot electrònic (e-Vot) del CSUC, que permet a les universitats crear i gestionar processos electorals i consultes de forma electrònica amb total seguretat i fiabilitat.

Font: UAB

Comparteix