From the library to the Information Commons: la transformació de les biblioteques universitàries a Espanya

From the library to the Information Commons: la transformació de les biblioteques universitàries a Espanya

Ana Reyes Pacios, del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universidad Carlos III, acaba de publicar “From the library to the Information Commons: An approach to the model’s development in Spain” a New Library World, vol. 116, Iss: 7/8, pp. 345 – 357 (disponible a la BDC).

L’article és interessant perquè documenta i informa de les decisions que van conduir a la proposta de REBIUN de convertir les biblioteques en CRAI.

Segons l’editorial: l’article té com a objectiu mostrar els avenços realitzats per 37 universitats de l’Estat espanyol en l’adopció del model “Information Commons”, una estratègia recolzada, ara fa 10 anys, per REBIUN per satisfer la demanda del sistema europeu d’educació superior. Per portar a terme aquest objectiu es van realitzar enquestes via web a 70 directors o responsables de biblioteques universitàries espanyoles.

Els resultats proporcionen una idea de com les universitats han aconseguit gestionar la integració dels recursos i serveis en aquest model. Perquè no totes les biblioteques han iniciat aquest procés de canvi i les que ho han fet, ho estan implementant cadascuna al seu ritme.

Així, l’article posa de manifest, per primer cop, que la integració completa, escassa o absent dels serveis universitaris i els recursos en aquest model, té a veure amb múltiples factors a cada biblioteca. D’aquests, el factor humà és l’element clau en aquest procés de canvi. El compromís, la creació de lligams i sinergies, són els factors necessaris per a l’èxit del procés.

Comparteix